Brzy

Pevné termíny workshopů a akcí.


Celoroční nabídky

Možnost rezervace termínu komentovaných prohlídek muzea, programy pro skupiny, workshopy pro dospělé, programy pro školky a školy, dětské oslavy narozenin.