Plan

Fascinující park Muzea umění je modelován lehkými kopci, stejně tak jako krajina Waldviertelu. Jsou do něj vepsány cesty, zídky, kamenná prostranství na nichž jsou v řadách nebo skupinách rozmístěny obrovské malované sochy. Ve vztahu s působením přírody je to jedinečný landartový projekt.

Park je parkem architektonické magie, zážitku, základního vzdělání  které architektura nabízí.Beze střechy a uspořádaného zařízení. Je místem zasvěcení do nejhlubších tajů architektury. Jako málokde je zde patrné spojení nebe a země. Těžkopádný a kamenitý ráz Waldviertelu se zde setkává s lehkostí, která je možná pouze v umění například v podobě nebeských sloupů.

 

V architektonické koncepci parku, jeho zdí a prostranství se arcitekrt Warlamis vrací k repertoáru architektury dávných časů.Technika suchého kamenného zdiva buduje spojení mezi pozůstatky železné z doby z Malty a středního Řecka. Zdi a prostranství, které jsou spojeny s krajinou, odkazují na pozůstatky imaginárního města minulosti a z budoucnosti zároveň.

Kamnná je prostá všeho zdobení a ornamentů. Ve svém surovém stavu tvoří domácí, pohostinnou a nepředstíraném vyzařuje fascinaci a nekonečnost. Navíc také znovu utváří tradici Schremsu jako města granitu rozšířenou o uměleckou dimenzi.