Programy pro školy

Vzdělávací programy, zážitky, vzdělání, kreativní programy, rozvoj osobnosti


Muzeum umění Waldviertel nabízí všem věkovým skupinám odpovídající vzdělávací programy v oblasti umění, zajímavé prohlídky plné zážitků a všestranné kreativní výtvarné workshopy pod profesionálním vedením.Ve středu zájmu muzea je rozvíjení osobnosti jednotlivce, stejně jako posilování kolektivu skrze kreativní práci s uměním. Vyškolený tým umělců, učitelů, architektů pod vedením obou umělců a pedagogů prof. Makise und Heide Warlamis, si stanovuje každý rok hlavní témata, ale rád také vyhoví specifickým požadavkům na témata ze strany pedagogů.Programy

1. Návštěva celoroční výstavy s komentovanou prohlídkou. Volný pobyt v Parku skulptur...
Čas: 1-1,5 hod.
Vstupné bez komentovanou prohlídky:         4,50
Vstupné s komentovanou prohlídkou:           6,50

2. Kreativní kurz. Komentovaná prohlídka výstavy a Parku skulptur s kreativním kurzem na závěr. Experimentování a tvoření různými technikami. Výběr tématu je třeba nahlásit zároveň s objednávkou programu. Např. Keramika nebo sádra (maximálně pro 20 dětí), malba apod.

Čas: cca. 2,5 hodiny.
Vstupné, komentovaná prohlídka a kreativní kurz (včetně materiálu) 16 - 18,-

3. Pečení chleba ve venkovní peci. Prohlídka muzea. Pečení chleba s ochutnávkou.
Čas: cca. 2,5 hodiny        14,-

4. Projektové dny nebo projektový týden
Komentovaná prohlídka muzea a Parku skulptur a kreativní programy. Můžete si vybrat z: keramiky, malby, sochařství, módy, divadla, filmu, experimentů a inscenací v parku + závěrečná prezentace

Denní-Workshop (2 x 2,5 hodiny):                    29,-

Dvě osoby jako doprovod zdarma.